Dobrá zpráva

Dobrovolní hasiči? Podle Čechů jsou nepostradatelní.
Většina domácí populace vnímá dobrovolnické hasičské sbory jako nepostradatelné, v krizových situacích potřebné, avšak nedostatečně oceněné. Ukázal to exkluzivní červencový průzkum společnosti SANEP.

28. července 2013, 16:00 — Autor: EuroZprávy.cz

Praha – Většina domácí populace vnímá dobrovolnické hasičské sbory jako nepostradatelné, v krizových situacích potřebné, avšak nedostatečně oceněné. Ukázal to exkluzivní červencový průzkum společnosti SANEP.

Z výsledků šetření společnosti SANEP, které se zaměřilo na vnímání dobrovolných hasičů, jejich činnosti a aktivit z pohledu veřejnosti, vyplývá, že široká veřejnost si práce dobrovolných hasičských sborů váží a vnímá dobrovolné hasiče jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí a také jako nejtypičtější součást života obcí mezi zájmovými a společenskými organizacemi.

Pod pojmem „dobrovolní hasiči”, si 23,9% dotázaným, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, vybaví „pomoc při požárech a dalších živelných pohromách”. „Obětavost a statečnost lidí, kteří zachraňují lidské životy a majetky ve svém volném čase”, si pak vybaví pod pojmem dobrovolní hasiči 21,2% dotázaných.

Tvrzení, že „Dobrovolným hasičům nejde o vlastní prospěch” je platné v souvislosti s dobrovolnými hasiči podle názoru 41,5% respondentů. S tvrzením, že „Dobrovolní hasiči jsou vždy po ruce, když je jakýkoli problém” pak bezprostředně spojuje činnost dobrovolných hasičů 39,7% dotázaných. Tvrzení, že „dobrovolní hasiči jsou jedni z největších hrdinů naší země” pak platí dle názoru pro 14,1% dotázaných.

Dobrovolné hasiče vnímá jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí 29,1% respondentů. Dobrovolné hasiče pak vnímá jako organizaci, které by se měla věnovat větší pozornost 24,5% dotázaných a jako statečné lidi vnímá dobrovolné hasiče 23,3% dotázaných.

Názor, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou součástí života českých a moravských obcí sdílí v souhrnu 92,6% dotázaných, tedy téměř absolutní většina domácí populace.
Většinový názor pak panuje i v otázce podpory dobrovolných hasičů ze strany státu, kdy podle mínění v souhrnu 66% respondentů stát dobrovolné hasiče podporuje nedostatečně .
Z možných osmi profesí vnímá hasiče jako nejpřínosnější profesi pro společnost 16,5% dotázaných, což je třetí nejpřínosnější povolání. Na prvních dvou místech se umístili lékaři (25,9%) a učitelé (23,7%).

Hasiče vnímá jako nejtypičtější zájmovou a společenskou organizaci života tuzemských měst a obcí 30,5% dotázaných. Zahrádkáře pak považuje za nejtypičtější součást života tuzemských obcí 21,6% dotázaných, fotbalisty 19,6%, sokoly 5,4%, turistické oddíly 4,1%, včelaře 2,5% a tenisty 0,2% respondentů.

Za nepostradatelné pomocníky při jakýchkoliv katastrofách a mimořádných událostech považuje dobrovolné hasiče v souhrnu 89,2% dotázaných.

V případě povodní, či jiných živelných pohrom by se s žádostí o pomoc obrátilo 69,8% respondentů na hasiče. Na armádu by se obrátilo s žádostí o pomoc 6,4% dotázaných, policii 5,2%, zdravotní záchranáře, 2,8% a faráře 1,8% dotázaných.

Za potřebné, považuje dobrovolné hasiče jako součást integrovaného záchranného systému v souhrnu 87,3% respondentů.

Podle názoru v souhrnu 63% dotázaných nejsou dobrovolní hasiči dostatečně finančně a materiálně zabezpečeni.

Názor, že činnost dobrovolných hasičů je nedoceněna sdílí v souhrnu 62,8% dotázaných.

Jako pozitivní hybnou sílu mládeže a života na venkově vnímá dobrovolné hasiče 37,9% respondentů. Podle názoru 26,1% respondentů jsou pak dobrovolní hasiči jednou z mála národních hodnot naší země a jako příklad sounáležitosti, morálky a vlastenectví vnímá dobrovolné hasiče 24,7% respondentů.

Názor, že by měl být hasičský sport podporován státem jako jiná sportovní odvětví sdílí v souhrnu 70,8% dotázaných.

Stát se dobrovolným hasičem by se v případě možnosti chtělo v souhrnu 29,4% veřejnosti.