Produkty

Hasicí přístroje práškové a pěnové. O objemech 2l, 4l, 6l, a 9l. Patentovaná technologie, certifikováno. Dodáváme hasicí přístroje v brandu ( značku jsme schopni přihlásit-registrovat a chránit) vaší firmy! Konkurenční velmi zajímavé ceny pro velkoodběratele.
Hasící spreje 400ml, 500ml a 750 ml. Dobrá náhrada za hasicí přístroj. Hasicí spreje jsou vhodné do auta, do domácností a zvláště pro svou nízkou hmotnost jako vybavení bezpečnostních a záchranných sborů jako osobní hasicí přístroj. Hasební rating 3A, 21B a 5F. Zaručená životnost 5 let. El.proud až do 1000 V. Nemrznoucí do – 20°C. Dodáme ve vašem designu.
Požární čidla (hlásiče požáru) a detektory plynu a kouře. Široká nabídka řešení jak pro podniky, tak pro domácnosti. Detektory samostatné i napojené na zabezpečovací techniku, autonomní i napájené ze sítě. ( připravujeme kolekci)
Velkoobjemová balení nejmodernějších hasiv v balení o objemech 200, 250 a 1000l dodáváme pro průmyslové provozy a specializované záchranné a požární jednotky. Je určeno do míst se zvýšeným a specifickým požárním nebezpečím.
Příslušenství, hydranty, požární vybavení objektů, řešení pro hasičské sbory (zvláště SDH), obleky, zásahové prostředky, vyprošťovací a zásahová technika, záchranářské příslušenství apod. Dodáváme jen větší množství na smluvním základě..