Hasicí přístroje

Přenosný hasící přístroj – 2 kg prášek

2kg-prasekHasící přístroj PHP – 2 kg  prášek je univerzální hasící přístroj zvlášť vhodný na požáry v počátečním stádiu. Hasící přístroj PHP – 2 kg obsahuje ABC 40% hasící prášek fosforečnanu amonného a je určen pro hašení většiny požárů v práci i v domácnosti. Je určený pro hašení hořlavých pevných látek  (třída A), hořlavých kapalin (třída B), hořlavých plynů (třída C) a elektrického zařízení.

PHP – 2 kg prášek  je malý a jednoduchý přístroj, se snadným skladováním. Vhodné použití  pro automobily, lodě a karavany. Nedoporučuje se k hašení měkkých materiálů, protože prášek není schopný proniknout pod povrch nebo do tkaniny. Kvůli nebezpečí vdechnutí se nesmí používat v malých prostorách.

Testován a schválen podle DIN EN 3 na požární třídy ABC.

Technické informace:

Název modelu: PHP – 2kg prášek

Váha náplně: 2 kg

Celková váha: 3,8 kg

Teplotní rozmezí: -30ºC / + 60ºC

Požární třídy: 8A 34B

Doba vyprázdnění: 10,5 s.

Hasební látka: 40% ABC prášek

Použití: Práškový hasící přístroj je určen pro ochranu vozidel, lodí a karavanů.

Hasí elektrická zařízení do 1000 V.

Přenosný hasící přístroj – 4 kg prášek

4kg-prasekPráškový hasící přístroj PHP – 4 kg obsahuje 4 kg ABC prášku fosforečnanu amonného. Je vybaven rukojetí s ventilem, manometrem, hadicí s proudnicí a držákem na stěnu.

Je určen pro použití v domácnosti, v kancelářských a obchodních prostorách, garáži, na čerpacích stanicích, pro nákladní automobily i dílny.

Doplňkově pro 4 kg práškový hasící přístroj nabízíme kovový držák. Držák nemá žádné plastikové části. Dva kovové bezpečností zámky. Gumové podložky nesou a podpírají nádobu. Ideální pro upevnění do nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, kombajnů apod.

Testován a schválen podle DIN EN 3 na požární třídy ABC.

Technické informace:

Název modelu: PHP – 4 kg prášek

Celková váha: 6,6 kg

Teplotní rozmezí: -30ºC / + 60ºC

Požární třídy: 13A 70B

Doba vyprázdnění: 14,5 s.

Hasební látka: 40% ABC prášek

Použití: Práškový hasící přístroj je určen pro ochranu domácnosti, kanceláře, nákladních vozidel. Hasí elektrická zařízení do 1000 V.

Přenosný hasící přístroj – 6 kg prášek

6kg-prasekPráškový hasící přístroj PHP – 6 kg  je pod tlakem, 4 kg ABC prášek fosforečnanu amonného, vybaven rukojetí ventilu, zpětným ventilem, hadicí s proudnicí a držákem na stěnu.

Je určen pro použití v domácnosti, v kancelářských a obchodních prostorách, garáži, pro nákladní automobily a dílny.

Jak správně používat hasící přístroj PHP – 6 kg?

Při použití přístroje se držte co nejdál od ohně. Držte přístroj s proudnicí směrem od vás. Odstraňte kolík, tím se uvolní ovládací páčka. Namiřte proudnicí do středu ohně. Držte přístroj svisle. Zmáčkněte páčku na doraz a vyprázdněte obsah přístroje. Pohybujte lehce proudnicí ze strany na stranu směrem do středu ohně. Haste oheň nejblíže k vám a pomalu postupujte až do úplného uhašení. Přístroj se dá opakovaně naplnit a znovu používat.

Pro 6 kg práškový hasící přístroj nabízíme kovový držák. Držák nemá žádné plastikové části. Dva kovové bezpečností zámky. Gumové podložky nesou a podpírají nádobu. Ideální pro upevnění do nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, kombajnů apod.

Testován a schválen podle DIN EN 3 na požární třídy ABC.

Technické informace:

Název modelu: PHP – 6 kg prášek

Celková váha: 9,76 kg

Teplotní rozmezí: -30ºC / + 60ºC

Požární třídy: 27A 144B

Doba vyprázdnění: 20,6 s.

Hasební látka: 50% ABC prášek

Použití: Práškový hasící přístroj je určen pro domácnost, kanceláře, nákladní automobily. Hasí elektrická zařízení do 1000 V.

Přenosný hasící přístroj – 6 l pěnový

6l-penaPřenosný hasící přístroj PHP – 6 l pěnový je určen pro hašení požárů hořlavých tekutin (požární třída B) i hořlavých pevných látek (požární třída A). Pěna má chladící efekt a pokryje plochu hořící tekutiny, což zabrání znovuvznícení. Pěnový hasící přístroj je výborným doplňkem k práškovému hasícímu přístroji. Hasící přístroje od firmy ABS a.s. jsou pro uživatele snadné k použití po základním protipožárním zaškolení.

Hasící přístroj PHP – 6 P obsahuje 6 l směsi vody a pěny AFFF. Pro dlouhodobé a bezpečné použití je vnitřek nádoby pokryt antikorozní ochrannou vrstvou.

Možnosti použití jsou v kancelářích, průmyslových budovách, garážích, tiskárnách, čerpacích stanicích a jiných prostorách, kde se používá benzín, nafta a další hořlavé kapaliny.

Testován MPA Drážďany a schválen podle EN 3 na požární třídy AB.

K použití pro hašení zařízení pod el. napětím do 1000V.

Ochrana proti zamrzání do – 20ºC.

Technické informace:

Název modelu: PHP – 6 l pěnový

Objem hasícího média: 6 l

Celková hmotnost: 10,10 kg

Teplotní rozmezí: -20ºC / + 60ºC, +5ºC / + 60ºC

Hasební látka: voda, hasební pěna AFFF

Rating:  8A 113B

Nepřetržitá doba hašení: 20 s.

Použití: Pěnový hasící přístroj je určen pro domácnosti, kanceláře, vozidla. Lze jej použít v nemocnicích, školách, hotelích, v průmyslu a jiných veřejných prostorách.

Přenosný hasící přístroj – 9 l pěnový

9l-penaPřenosný hasící přístroj PHP – 9 l pěnový je určen pro hašení požárů hořlavých tekutin (požární třída B) i hořlavých pevných látek (požární třída A). Pěna má chladící efekt a pokryje plochu hořící tekutiny, což zabrání znovuvznícení. Pěnový hasící přístroj je výborným doplňkem k práškovému hasícímu přístroji. Hasící přístroje od firmy ABS a.s. jsou pro uživatele snadné k použití po základní instruktáži nebo výcviku.

Hasící přístroj PHP – 9 l P obsahuje 9 l směsi vody a pěny AFFF. Pro dlouhodobé a bezpečné použití je vnitřek nádoby pokryt antikorozní vrstvou.

Možnosti použití jsou v kancelářích, průmyslových budovách, garážích, tiskárnách, čerpacích stanicích a jiných prostorách, kde se používá ropa nebo jiné hořlavé tekutiny.

Testován MPA Drážďany a schválen podle EN 3 na požární třídy AB.

K použití pro hašení elektřiny. Ochrana proti zamrzání do – 20ºC.

Technické informace:

Název modelu: PHP – 9 l pěnový

Objem hasícího média: 9 l

Celková váha: 14,60 kg

Teplotní rozmezí: -20ºC / + 60ºC, +5ºC / + 60ºC

Požární třídy: 13A 183B

Použití: Pěnový hasící přístroj je určen pro domácnost, kanceláře, vozidla. Lze ho použít v nemocnicích, školách, hotelích, v průmyslu a jiných veřejných prostorách.

Nepřetržitá doba hašení: 28 s.

Ilustrační foto