PYROTRADE – POSTSHOP

Podpisem Komisionářské smlouvy mezi partnery – naší společností (komitent)  a  Českou poštou, s. p.  (komisionář) ze dne 10. září 2013, došlo k zahájení široce koncipované kampaně propagace a  prodeje hasicích sprejů 750ml  projektu PYROTRADE.

Smyslem tohoto projektu je co nejvíce prostřednictvím rozsáhlé sítě retailového obchodu (přes 3 000 prodejních míst), kterou disponuje Česká pošta, s. p. – PostShop  po celém území ČR mezi širokou občanskou veřejností propagovat a umožnit nákup protipožárních prostředků – hasicích sprejů  750ml.

Projekt bude probíhat zároveň v čase kdy je možné na pobočkách České počty zakoupit dálniční známky na r. 2014 a tak vedle nákupu hasicích sprejů do domácností, bytů, domů, kanceláří apod. je tento produkt nabídnut i zájemcům z  řad automobilistů.

Partnerem projektu je  Česká pojišťovna, a.s. (alianční partner České pošty, s.p.), jejímž logem je pro tento účel opatřen design hasicích sprejů 750 ml, a to jako výraz její dlouhodobé podpory propagaci a šíření účinných prostředků schopných zabránit škodám na majetku, ochránit zdraví a životy občanů.

Naše pojišťovací makléřská  společnost považuje tento specifický projekt za velmi významný  příspěvek ve svém úsilí v oblasti  řízení rizik.

PostShop