Reference

Vzhledem k naší smluvní a nebo zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se jednotlivých obchodních případů lze zveřejňovat údaje vhodné pro účely reference jen se souhlasem klienta, popřípadě jeho prostřednictvím.

Poskytovali jsme  resp. poskytujeme makléřské a poradenské služby mimo jiné těmto klientům:

 • ACTHERM,spol. s r.o.
 • ALICO, s.r.o.
 • Czech Property Investments, a.s.
 • DONOR SERVIS, spol. s r.o.
 • FN Bulovka
 • GORDION, s.r.o.
 • Horská služba České republiky
 • IKEM-služby, s.r.o.
 • Lázně Mšené, a.s.
 • Metrostav, a.s.
 • PATENTSERVIS Praha, a.s.
 • Promil PML, a.s.
 • SEVAPHARMA, a.s.
 • SAZKA, a.s.
 • SAWY Consulting, a.s. apod.

Mezi naše klienty patří významné společnosti, /s obratem v řádu mld. Kč/, ale též malé a střední podniky, živnostníci i občané.