Tísňová telefonní linka 112. V ČR a v EU.

112 je evropské telefonní číslo tísňového volání, k dispozici je všude v EU zdarma.
Číslo 112 je možné volat z pevných i mobilních telefonů,spojuje se žádanou záchrannou službu: ambulanci, hasiče nebo policii.

Když člověk vytočí 112, v závislosti na vnitrostátní organizaci záchranných služeb, operátor buď vyřídí žádost přímo nebo předá hovor na nejvhodnější tísňovou službou.
Operátoři v mnoha zemích přijímají volání nejen v jejich národním jazyce, ale také v angličtině nebo francouzštině. Pokud volající neví, kde je, může provozovatel určit, kde se tato osoba nachází, , a předá hovor do relevantní záchranné služby, takže takto lze přivolat pomoc okamžitě.
Operátoři neposkytují informace  o dopravě a počasí, obecné informace nebo odpovědi na jiné dotazy.
Volání na 112 jako vtip nebo  zavěšení po vytočení je považováno za podvod. Takovýto volající způsobuje  ztrátu času a peněz  záchranářů – operátorů, a může být i nebezpečné. Pokud mají  operátoři  plné ruce práce s žertovnými hovory, může se někdo v opravdové nouzové situaci nedočkat  potřebné pomoci. Ve většině zemí EU , jde o trestný čin !

112 nenahrazuje stávající národní čísla tísňového volání. Ve většině zemí působí vedle nich i další operátoři. Nicméně, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko, Malta a Rumunsko se rozhodli pro 112 jako pro své hlavní vnitrostátní číslo tísňového volání.

112 lze také použit v některých zemích mimo EU – jako je Švýcarsko a Jižní Afrika – a je k dispozici po celém světě na GSM mobilních sítí.

112 v České republice

Evropské číslo tísňového volání 112 není jediným číslem tísňového volání v České republice.
Vedle 112, jsou k dispozici tato mimořádná čísla :

 • 150 – hasiči,
 • 155 – záchranka / ambulance,
 • 156 – městská resp. obecní  policie,
 • 158 -Česká policie.

Pro zdravotně postižené koncové uživatele, existují speciální call centra.
Je možné volat 112 i bez SIM karty.
112 na volání odpoví v průměru do 1 sekundy.
Hovory lze přijímat nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině, polštině, ruštině a francouzštině s pomocí překladače –
software.

112 v Chorvatsku

Evropské číslo tísňového volání 112 není jediným číslem tísňového volání v Chorvatsku.
Vedle 112, jsou k dispozici i tato mimořádná čísla :

 • 93 – hasiči,
 • 94 – ambulance,
 • 192 – policie,
 • 9155 – vyhledávání a záchrana na moři,
 • 1987 – silniční asistence.

Neexistuje žádná linka pro konkrétní pomoc pro osoby se zdravotním postižením.
Není možné volat číslo 112 bez SIM karty.
112 na volání odpoví v průměru do 2 sekund.
Hovory mohou být zodpovězeny v angličtině, italštině, maďarštině, slovenštině a češtině.

112 na Slovensku

Evropské číslo tísňového volání 112 není jediným číslem tísňového volání na Slovensku.
Vedle 112, jsou k dispozici i  tato mimořádná čísla :

 • 150 – Hasičský záchranný sbor,
 • 155 – Zdravotnická záchranná služba,
 • 158 – policie.

Neexistuje žádná linka pro konkrétní pomoc pro osoby se zdravotním postižením.
Je možné volat 112 i bez SIM karty.
112 hovorů je zodpovězeno do 7 sekund.
Kromě slovenštiny, mohou být hovory vedeny v češtině a v některých oblastech i rusky, maďarsky a polsky.

112 v Maďarsku

Evropské číslo tísňového volání 112 není jediným číslem tísňového volání v Maďarsku.
Vedle 112, jsou k dispozici i  tato mimořádná čísla :

 • 104 – ambulance a pohotovost zdravotnické služby,
 • 105 – Požární ochrana, záchranné služby, civilní ochrana,
 • 107 – policie.

Neexistuje žádná linka pro konkrétní pomoc pro osoby se zdravotním postižením.
Je možné volat 112 i bez SIM karty.
112 na volání odpoví v průměru během 15 sekund.
Kromě maďarštiny, hovor lze vést v angličtině, němčině a v některých oblastech v rumunštině.
112 Operátor může zjistit polohu volajícího  asi za  3 minuty.

112 v Německu

Tísňového volání 112 je tradičně považováno za “požární nebezpečí” a “rychlou lékařskou pomoc”, zatímco číslo 110 je známo  jako “policejní” nouzové číslo.
Osoby se zdravotním postižením mohou být  kontaktovány  112 faxem.
Není možné volat číslo 112 bez SIM karty.
95% z 112 hovorů je zodpovězeno do 20 sekund.
Kromě němčiny, mohou být hovory vedeny  v angličtině a dalších jazycích EU s pomocí tlumočníků.
112 Operátor může zjistit polohu volajícího do 70 sekund.

112 v Rakousku

Evropské číslo tísňového volání 112 není jediným číslem tísňového volání v Rakousku.
Vedle 112, jsou k dispozici i  tato mimořádná čísla :

 • 122 – hasiči,
 • 128 – s plynem  související nouze,
 • 133 – policie,
 • 140 – horská služba,
 • 141 – lékaři,
 • 142 – telefonické poradenství,
 • 144 – záchranná / ambulance,
 • 147 – záchranná služba pro děti a mládež.

Osoby se zdravotním postižením, různými čísly (např. 0043800133133) dosažitelnost i prostřednictvím SMS nebo faxem.
Je možné volat 112 i bez SIM karty.
112 hovor je zodpovězen do 10 sekund.
Hovory lze přijímat v němčině a ve velkých městech a turistických oblastech také v angličtině.
112 Operátor může zjištění polohy volajícího během 10 minut.

112 v Polsku

Evropské číslo tísňového volání 112 není jediným číslem tísňového volání v Polsku.
Vedle 112, jsou k dispozici i tato mimořádná čísla i:

 • 999 – ambulance,
 • 998 – hasiči,
 • 997 – policie.

Neexistuje žádná linka pro konkrétní pomoc lidem se zdravotním postižením.
112 na volání odpoví v průměru za 9 sekund.
Kromě polštiny, mohou být hovory vedeny v angličtině, němčině, ruštině, slovenštině, češtině, ukrajinštině, běloruštině, litevštině a italštině, v závislosti na call centrech.
112 Operátor může zjistit polohu volajícího  asi za 73 sekund.